Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków – razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji

Na zjawisko przemocy w rodzinie mają bardzo duży wpływ różnego rodzaju przekonania, mity czy stereotypy ponieważ wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, którą jest rodzina.

 

 

Mity i stereotypy opisują więc „pożądane” relacje w rodzinie, pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Wyznaczają również role kobiecie, mężczyźnie, dzieciom; „wyjaśniają” samo zjawisko i „dają wskazówki”, jak należy postępować wobec problemów rodzinnych. Wiele z nich również, w najlepszej intencji ochrony rodziny, sprzyja niestety przemocy, usprawiedliwia ją i postuluje powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz. W sprawy rodzinne nie należy się wtrącać: „brudy pierze się we własnym domu”, „co to za ptak, co własne gniazdo kala?”, „wolnoć Tomku w swoim domku”, „mój dom – moją twierdzą”, „bliscy nie krzywdzą”, itp.

Ten sposób myślenia prowadzi jednak do nikąd. Należy pamiętać , że za przemoc zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca, niezależnie od tego co zrobiła ofiara.

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków takiej przemocy.  Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie uruchomiło infolinię tel. 801120002 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00- 22:00 w niedzielę i święta  w godz. 18:00-22:00.

Telefoniczna poradnia prawna : 22 6662850. dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach : 17:00- 21:00.

Możesz również zwrócić się  o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieplewie bądź do Komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański .