Bezpieczna Gmina

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański w ramach programu Bezpieczna Gmina organizuje pogadanki dla najmłodszych uczniów. Pogadanki odbywają się w ramach zajęć szkolnych i mają na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w realizacji programu.

Pismo Komendanta w sprawie programu „Bezpieczna Gmina”.

Poniżej zamieszczone zdjęcia pokazują jednych z takich pogadanek.

dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2

Poniżej przedstawiamy wybrane prace dzieci, na temat bezpieczeństwa i zabaw zimowych. Zajęcia organizowane były w zakresie podprogramu „Bezpieczna zima”.

dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2