Stanowisko MSW dot. urządzeń rejestrujących

sadW związku z szeregiem pytań kierowanych do naszej jednostki jak również z uwagi na rozbieżne stanowiska organów publicznych dotyczących uprawnień Straży Gminnych / Miejskich do kontroli ruchu drogowego przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących (tzw. masztów foto-radarowych) przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Nadzoru z dnia 08 sierpnia 2013r. 

Pismo MSW z dnia 8 sierpnia 2013 roku.