Egzaminy na karty rowerowe w gminie Pruszcz Gdański

W związku z obowiązującymi przepisami osoba, która nie ukończyła 18 lat, zobowiązana jest posiadać dokument uprawniający do poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami elektrycznymi. Takim dokumentem może być karta rowerowa lub prawo jazdy. W rezultacie dokumenty te uprawniają do poruszania się samodzielnie wymienionymi wyżej pojazdami.

Warunkiem do otrzymania karty rowerowej jest zdanie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Do obydwu egzaminów dziecko jest przygotowywane podczas 6-godzinnych zajęć teoretycznych i 2-godzinnych zajęć praktycznych. Egzamin teoretyczny składa się zazwyczaj z 25 pytań z trzema wariantami odpowiedzi A, B i C . Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, dziecko może przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym w przypadku naszej gminy na mobilnym miasteczku ruchu drogowego, które Straż Gminna posiada na wyposażeniu i współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie naszej gminy. Do zaliczenia egzaminu praktycznego konieczne jest zaliczenie manewrów m.in. skręcanie w lewo i w prawo z wyciągniętą ręką, , slalom, zatrzymanie się w oznaczonym miejscu.

Prawo jazdy dla niepełnoletniego a rower

Drugim dokumentem, który uprawnia młodzież do poruszania się rowerem jest prawo jazdy  kategorii AM, A1, B1 lub T.

Prawo jazdy kategorii AM może otrzymać osoba która ukończyła 14 lat. W przypadku pozostałych wymienionych wyżej kategorii – osoba która ukończyła 16 lat..

Na koniec, po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, nieletni w wieku 10-18 lat otrzymuje kartę rowerową. Od tego momentu nieletni może poruszać się rowerem samodzielnie.

 

 

 

Wykaz egzaminów na karty rowerowe przy współudziale Straży Gminnej przeprowadzany na mobilnym miasteczku ruchu drogowego. :

 

Łęgowo: 06.06.2022r

Wiślinka 07.06.2022r

Wojanowo: 09.06.2022r

Straszyn : 13.06.2022r  oraz w razie potrzeby 15.06.2022r

Borkowo : 14.06.2022r