Bezpieczna Droga do szkoły

.

Nie zabrzmiał jeszcze pierwszy dzwonek w szkołach a strażnicy gminni rozpoczynają akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Do głównych zadań w okresie do 1 września będzie przeprowadzenie kontroli w obrębie naszych szkół i przedszkoli pod kontem infrastruktury drogowej tzn. czytelności znaków drogowych pionowych i poziomych, stanu sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowań stanu technicznego chodników ścieżek rowerowych . Wszelkie ujawnione nieprawidłowości będą na bieżąco przekazywane do właściwych instytucji.

Stałym elementem działań „Bezpiecznej drogi do szkoły” są też spotkania z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Strażnicy będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły.