21 marca – pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny to zgodnie z uczniowską tradycją również dzień ucieczek z zajęć lekcyjnych. Niestety dla niektórych uczniów to pretekst do spożywania alkoholu pod przysłowiową chmurką.

Picie piwa na łonie natury jest coraz częstą formą spędzania pierwszego dnia wiosny przez uczniów. Młodzież niejednokrotnie umawia się dużo wcześniej  na portalach społecznościowych w jaki sposób będą spędzać ten dzień. Presja rówieśnicza chęć przynależności do grupy przez nasze dzieci sprzyja zachowaniom demoralizującym jak i niebezpiecznym.

W związku z powyższym Straż Gminna  w najbliższym okresie zwróci szczególną uwagę w miejscach  gromadzenia się młodzieży na  przejawy demoralizacji do których zaliczamy min. spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz posiadanie i zażywanie środków odurzających.  Obserwacją zostaną również objęte  placówki handlowe , które w swoim asortymencie posiadają w sprzedaży alkohol. Należy pamiętać , że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim to nie tylko przestępstwo ale  przede wszystkim szkoda dla młodego człowieka, jego rodziców i najbliższych.