Niewypał w Będzieszynie

W dniu dzisiejszym podczas rutynowej kontroli miejscowości Będzieszyn patrol Straży Gminnej natrafił na niebezpieczne  znalezisko.

W odległości ok 50m od zabudowań mieszkalnych  natrafiono na pocisk artyleryjski z II wojny światowej.  O niebezpiecznym  znalezisku powiadomiono Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy , który powiadomił patrol saperski.  Pocisk , który został zabezpieczony przez saperów,  zostanie  zdetonowany w kontrolowanych warunkach.

 Korzystając z okazji apelujemy o  rozwagę zwłaszcza rolników wykonujących prace agro–techniczne na polach.