Żukczyn – W podrzuconych śmieciach zostawił swój adres.

czterysta złotych – i nakaz uprzątnięcia taką karę otrzymał mężczyzna, który podrzucił  odpady  na ulicy Młyńskiej w Żukczynie. Strażnik , który przeglądał podrzucone śmieci szybko ustalił, skąd pochodzą odpady. W podrzuconych śmieciach udało się znaleźć dokumenty zawierające dane osobowe sprawcy. 

Przypominamy :Zgodnie bowiem z art. 145 kodeksu wykroczeń , „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.