Zimą pamiętajmy o osobach starszych, samotnych i bezdomnych

Utrzymujące się niskie temperatury  to duże zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych oraz samotnie mieszkających.  Zagrożeniem  może być nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. 

Strażnicy w trosce o bezpieczeństwo osób najbardziej potrzebujących, podobnie jak w latach ubiegłych podejmują stałe działania prewencyjne  kontrolując miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne i inne, narażone na wychłodzenie.  Każdy z nas może przyłączyć się do tych działań. Apelujemy o zwracanie uwagi na napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze, koczujących na przystankach autobusowych, bądź też niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji można informować naszą jednostkę dzwoniąc na numer 664430371.