Trwa akcja „Bezpieczna Droga do szkoły”

Początek roku szkolnego to wielkie wyzwanie organizacyjne dla rodziców i stres dla uczniów szczególnie dla pierwszaków, którzy po raz pierwszy przekraczają próg nowej szkoły. Dlatego  można zobaczyć strażników gminnych w rejonach naszych szkół gminnych.  Działania  te nie ograniczają się tylko i wyłącznie do samej obecności, strażników w newralgicznych punktach przy szkołach  lecz jak co roku będą prowadzone również rozmowy z dyrekcjami szkół i samymi uczniami w celu minimalizowania zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się dzieci w drodze do szkoły. 

 

Przypominamy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa , których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo: 

 

 1. Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 2. Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 3. Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi
 4. Przechodząc przez jednię , pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne. Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania krok
 5. Należy pamiętać, że nie wolno :
  – wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (nawet na przejściu dla pieszych);
  – wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  – przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  – przebiegać przez jezdnię.
  Przypominamy również o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach. 
   
   

 

 

Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w  innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135cm.
·  Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.