Ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły „

Najmłodsi obywatele naszej gminy  są zawsze pod specjalną opieką Straży Gminnej. Strażnicy dbają o ich bezpieczeństwo organizując różnego rodzaju specjalistyczne zajęcia jak również kontrolując okolice szkół pod kątem bezpieczeństwa drogowego. W sierpniu została sprawdzona i uzupełniona   infrastruktura drogowa , m.in.: znaki, przejścia przez ulicę, barierki ochronne.  

        Początek roku szkolnego to nie tylko powrót uczniów do szkolnych ławek, ale i czas zwiększonego ruchu drogowego na  drogach. Strażnicy gminni  wytypowali miejsca, w których przez pierwsze dni  roku szkolnego w godzinach porannych i popołudniowych będą pomagać uczniom w bezpiecznym dotarciu do szkoły. Pod nadzorem funkcjonariuszy znajdą się newralgiczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Dodatkowo strażnicy będą przypominać dzieciom podstawowe zasady poruszania się w drodze do szkoły. . Będą również zachęcać, by były zaopatrzone w elementy odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo najmłodszych.
Apelujemy do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność w pobliżu szkół, nie parkowali pojazdów w sposób stwarzający zagrożenie.

Przypominamy, że Straż Gminna  przygotowała ofertę programową dla placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020. Prowadzimy również  konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerową , którą można przeprowadzić na mobilnym miasteczku ruchu drogowego , które jednostka Straży Gminnej posiada  na wyposażeniu.