Podsumowanie spotkań w świetlicach wiejskich w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2016”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2016”  strażnicy przeprowadzili w świetlicach gminnych spotkania , które miały na celu min. podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa w sieci internetowej jak również umiejętności powiadamiania służb ratunkowych o zagrożeniach oraz udzielania pierwszej pomocy.

W realizacji projektu wykorzystano prezentacje multimedialne, krótkie filmy instruktażowe oraz profesjonalnego „fantoma” i urządzenie szkoleniowe „AED” ( defibrylator)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA