Plakaty wyborcze – sprawdź gdzie mogą zostać wywieszone

Dużymi  krokami  w naszej gminie rozpoczynają się kampanie wyborcze kandydatów do Sejmu i Senatu w wyborach parlamentarnych 2015.

 

 

Komitety wyborcze powinny pamiętać podczas rozwieszania plakatów wyborczych o następujących zasadach unormowanych w Kodeksie Wyborczym.

Art. 110. § 1.

Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Ponadto :

– Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

– Policja lub Straż Gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

– Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.