Pilnuj swoich danych osobowych twój pesel to twoje DNA

Strażnicy gminni podczas pełnienia codziennej służby coraz częściej natrafiają na  wysypiska śmieci w których można odnaleźć dane osobowe.  W  dniu 28 marca 2019r  w miejscowości  Straszyn strażnicy ujawnili podrzucone  kserokopie  paszportów obywateli Ukrainy, zezwolenia o pracę oraz teczki osobowe obywateli Ukrainy. W tym wypadku sprawę skierowano do prowadzenia przez Komendę Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. 

Przypominamy że nasze prawo umożliwia zawarcia umowy kredytowej na odległość, wystarczy podać swój PESEL, imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego. Jeżeli bank uzna, że osoba nie jest zarejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej jako niewiarygodny kredytobiorca,  ma tzw. czyste konto, bardzo prawdopodobne jest, że przyzna kredyt. Ostatnie oszustwa na tzw. „dowód kolekcjonerski” czy kartę „SIM” stają się coraz bardziej popularne wśród oszustów.