Ocena zagrożenia powodziowego

woda

Zgodnie z informacją pozyskaną od Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim na rzece Wisła w miejscowościach Tczew oraz Przegalina zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Według prognozy IMGW wysokość fali kulminacyjnej w ujściowym odcinku Wisły układać będzie się w dolnym zakresie stanów wysokich z lokalnym przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Na chwilę obecną zaleca się monitorowanie stanu wody bez wprowadzania pogotowia przeciwpowodziowego. Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku zauważenia nagłego i znacznego wzrostu poziomu wody prosimy o natychmiastowe przekazanie takiej informacji do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański lub Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański.