Kryptonim „nielegalny plakat”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW ostatnim okresie na terenie naszej gminy zauważalny jest znaczy wzrost rozwieszania różnego rodzaju ogłoszeń. Niestety w dużej mierze wywieszane są one w miejscach niedozwolonych w szczególności na przystankach autobusowych. Ogłoszenia  po opadach deszczu zaśmiecają chodniki, oraz tereny zielone co nie poprawia stanu porządkowego naszych miejscowości. W celu zminimalizowania takiego stanu rzeczy Straż Gminna w dniu 14 października przeprowadziła kontrolę przystanków autobusowych  właśnie pod kontem nielegalnych plakatów.  Kontrola objęła miejscowości Straszyn , Rotmanka Goszyn i doprowadziła do usunięcia 60 -ciu  różnego rodzaju ogłoszeń umieszczonych w miejscach niedozwolonych, które niejednokrotnie zasłaniały  informacje przewoźników.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń rozwieszanie plakatów bez zgody zarządcy terenu podlega każe grzywny do 500PLN  (  art. 63a Kodeksu Wykroczeń).  Przepis ten nakłada sankcje karne na osobę , która fizycznie rozwiesza plakaty co w dużej mierze  wykorzystują niektóre  firmy, które rozwieszanie plakatów zlecają za drobną opłatą studentom czy nawet  gimnazjalistom.

Należy również pamiętać, że rozwieszanie plakatów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to także kwestia związana z estetyką naszej Gminy.  Pamiętajmy, że Gmina Pruszcz Gdański  nigdy nie będzie  czysta, jeżeli nie zadbają o to wszyscy jej mieszkańcy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA