Żuławka – uporządkowano cmentarz ewangelicki

W dniu dzisiejszym ( 30.11.2018r) strażnicy gminni wspólnie z mieszkańcami miejscowości Żuławka oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Warczu jak co roku  uporządkowali opuszczony cmentarz ewangelicki w miejscowości Żuławka. Opuszczony cmentarz zlokalizowany jest w terenie leśnym i  jest dobrze udokumentowany. Kartę cmentarza posiada długoletni sołtys miejscowości  Pan Zdzisław Czerwiński, który otrzymał ją od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Według karty najstarszy nagrobek pochodzi z 1871 r jednak  na jednej z płyt nagrobnych można znaleźć datę  1863 r.