Zmiana harmonogramu w zakresie kontroli ruchu drogowego

Zmiana harmonogramu w miesiącu listopad spowodowana jest prośbą mieszkańców Żukczyna, którzy na spotkaniu wiejskim zgłaszali, problem pojazdów przejeźdżających przez wieś z nadmierną prędkością. Zmieniony harmonogram dostępny jest tutaj.