Zima- Trudny czas dla bezdomnych i osób samotnych

Zima to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych , starszych, chorych czy samotnych.

Osoby bezdomne straciły swój dach nad głową z wielu różnych powodów. Zdecydowana większość z nich znalazła się w trudnej sytuacji życiowej  „z konieczności” – stracili pracę, popadli w długi lub nie potrafili rozwiązać rodzinnych konfliktów. Wiele z tych osób , szczególnie teraz, sięga po alkohol.  Dla wszystkich tych osób zima jest więc szczególnie niebezpiecznym okresem.

Okres zimowy to również trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. Zachęcamy do informowania Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański  o osobach czy rodzinach z terenu naszej gminy , które Państwa zdaniem potrzebują pomocy w tym trudnym okresie. Jesteśmy przekonani, że podjęte przez naszych mieszkańców działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Informacje można przekazywać poprzez:

– pocztę internetową na adres : strazgminna@pruszczgdanski.pl, 

telefon alarmowy Straży Gminnej: 664 430.371.

sms : na numer telefonu : 664 430 371

fax: ( 058) 692 00 11

telefon stacjonarny : ( 058) 692 00 10