Spotkanie Straży Gminnej z przedszkolakami

W dniach 23, 24, 26 kwietnia 2013 r. w przedszkolu „Słoneczna Kraina” mieszczącym się w Łęgowie przy ul. Nowej 7 odbyło się spotkanie strażników z dziećmi.
Podstawowym celem spotkania było przybliżenie dzieciom zagrożeń występujących na drodze oraz sposobu zachowania się na przejściu dla pieszych.

W formie zabawy zapoznano dzieci z odgłosami ulicy, podstawowymi znakami drogowymi oraz omówiono zasady bezpieczeństwa na drodze oraz w samochodzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowych fotelików samochodowych w pojazdach. W spotkaniu wykorzystano prezentacje multimedialne, „Autochodzik” oraz elementy mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Kolejne spotkania w przedszkolu odbędą się : 8, 9, 13 maj. 2013 r.

1