Trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

We wrześniu rozpoczął się kolejny rok szkolny, a w pobliżu szkół i na drogach do nich pojawiły się dzieci, młodzież, które pojedynczo lub w grupach korzystają z przejść dla pieszych, poboczy jezdni oraz środków komunikacji.

 

Droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością w życiu każdego ucznia.  Pamiętajmy aby droga ta była bezpieczna. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie jest jednym z zadań Straży Gminnej. Stąd też częste wizyty strażników w rejonach szkół, którzy starają się dyscyplinować niektórych rodziców, którzy parkują pojazdy w sposób bezmyślny, utrudniając a nawet uniemożliwiając przejście chodnikiem lub popularną w rejonach szkół tzw”zebrą”.

Projekt  „Bezpieczna droga do szkoły” to również spotkania edukacyjne z dziećmi. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem w szkołach. W realizacji projektu strażnicy wykorzystują prezentacje multimedialne , zestaw „Autochodzik” oraz elementy mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

Od października zostaje również wznowiony spektakl teatralny „Zagubiona Lalka”, który wystawiany jest w teatrze OKSRiBP w Cieplewie  . Warto podkreślić edukacyjny wymiar przedstawienia adresowanego do dzieci w wieku 6-10 lat. Najmłodsi wraz z tytułową bohaterką poznają zasady bezpieczeństwa na drodze i kultury osobistej w środkach komunikacji zbiorowej. Dowiadują się też jak ważne jest segregowanie śmieci czy dbanie o porządek. Nieco starszej publiczności scenariusz przypomina o takich wartościach jak przyjaźń i poświęcenie. Spektakl ten został wpisany w ogólny projekt profilaktyczny realizowany na terenie gminy Pruszcz Gdański a wszyscy widzowie przedstawienia otrzymują od strażników elementy odblaskowe.