Strażnicy zalecają : „Zostańcie w domach”

Jednym ze środków zapobiegawczych, związanych z pandemią  choroby zakaźnej COVID-19 , jest unikanie zagrożeń. Straż Gminna zachęca mieszkańców naszej gminy do pozostawania w domach. Do codziennych obowiązków strażników w tym trudnym dla wszystkich okresie doszedł kolejny – informowanie mieszkańców naszej gminy o zagrożeniach. Z radiowozu straży gminnej można usłyszeć bardzo czytelny komunikat:

Szanowni Państwo! Tu straż gminna. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o nie grupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy: zostańcie w domach! To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych. 

Działania tego typu mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii.