Straszyn -ogrzewał warsztat zużytym olejem samochodowym wymieszanym z ropą.

Problem spalania zużytych olejów smarowych w celu ogrzewania budynków jest jednym z czynników, który przyczynia się do złej jakości powietrza w Polsce oraz chorób tym spowodowanych. W dniu 06.12.2022r patrol Straży Gminnej  , który przeprowadzał kontrolę w jednym z warsztatów samochodowych w Straszynie ujawnił właśnie taki proceder. 

Na pierwszy  „rzut oka”  wszystko wydawało się w porządku. Warsztat wyposażony był w dwa kotły grzewcze.  Jeden z użytkowanych kotłów  był stosunkowo nowy a drugi  według oświadczenia właściciela warsztatu z uwagi na swój wiek raczej przeznaczony do  odłączenia z systemu grzewczego.  Przy jednym z  kotłów ułożone było drewno do opalania.  Jednak  uwagę strażników przykuł specyficzny zapach spalonego oleju, który wyczuwalny był w warsztacie. 

W pierwszej kolejności skontrolowano same kotły grzewcze oraz poproszono właściciela o okazanie rachunków na paliwo stosowane do ogrzewania. Podczas oględzin pierwszego  pieca uwagę strażników „przykuł ” podłączony do pieca  dodatkowy zbiornik  z pompą wykonany profesjonalnie, który jak się okazało nie był integralną częścią kotła grzewczego. Drugi piec to piec na paliwo płynne. Właściciel warsztatu nie potrafił jednak okazać rachunków na paliwo płynne i w  konsekwencji przyznał że w piecach spalany jest  zużyty olej silnikowy wymieszany z ropą.  

Biorąc pod uwagę wykryte nieprawidłowości właściciel warsztatu został ukarany najwyższym przewidzianym  mandatem karnym zgodnie z art . 191 Ustawy o odpadach. Dodatkowo nakazano w trybie natychmiastowym wygaszenie kotłów oraz demontaż zamontowanego zbiornika a z uwagi na fakt, że  na każdym właścicielu serwisu motoryzacyjnego/warsztatu  spoczywa obowiązek prowadzenia właściwej gospodarki odpadami sprawę dodatkowo za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska UG Pruszcz Gdański skierowano do  WIOŚ  Gdańsk.