Straszyn – odzyskano skradzione tablice rejestracyjne

 Skradzione tablice rejestracyjne udało odzyskać się strażnikom w miejscowości Straszyn. 

To było rutynowe postępowanie dotyczące nieużytkowanego pojazdu pozostawionego na jednej z ulic w Straszynie. Wydawać by się mogło że standardowa procedura dotycząca pojazdu, którego stan techniczny wskazuje, że jest nieużytkowany od dłuższego czasu w miarę szybko doprowadzi do jego usunięcia przez właściciela.  Już pierwszy kontakt z właścicielem pojazdu, który został ustalony po numerach rejestracyjnych przez strażników dał pewność że do sprawy należy włączyć Policję. Okazało się że tablice zostały skradzione w Gdańsku  a pojazd na którym zostały zamontowane skradzione tablice również jest w zainteresowaniu Policji.

Niewątpliwie kradzież tablic rejestracyjnych z pojazdu może oznaczać kłopoty dla właściciela. Informację o kradzieży oznakowania auta należy niezwłocznie przekazać policji, w celu uniknięcia odpowiedzialności za ewentualne przestępstwa związane z ich wykorzystaniem.

 Policja w takiej sytuacji  wydaje właścicielowi pojazdu  zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży. Będzie to nie tylko dowód dla właściciela pojazdu, że zgłosił kradzież ale otrzymamy dokument uprawnia  go do  uzyskania  nowych tablic.