Straszyn: działania propagujące noszenie elementów odblaskowych wśród niechronionych uczestników ruchy drogowego

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański wspólnie z Urzędem gminy Pruszcz Gdański oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w dniu 21 października w godzinach porannych przeprowadziła działania profilaktyczne w rejonie szkoły w Straszynie  propagujące noszenie elementów odblaskowych wśród niechronionych uczestników ruchy drogowego.  Podczas akcji  rozdawano elementy odblaskowe w postaci :odblasków  oraz kamizelek odblaskowych dla uczniów idących do szkoły . W zakresie prowadzonych działań było również uczulanie kierujących na dbanie o właściwe oświetlenie pojazdów oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlej w rejonie przejść dla pieszych. 

W działaniach wykorzystany został  dron, który jest na wyposażeniu Straży Gminnej. Operator statku nadzorował ruch i w przypadku pojawienia się kierującego niestosującego się do przepisów natychmiast przekazywał informację do patroli, które mogły szybko zareagować.

 Wspólne działania z wykorzystaniem  min. nowoczesnych środków technicznych mają na celu podniesienie świadomości prawnej uczestników ruchu drogowego,  i umożliwiają szybką reakcję na osoby, które mają lekceważący stosunek do bezpieczeństwa na drodze jak również wpisują się w ogólne działania profilaktyczne prowadzone przez Straż Gminną w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.