STOP Spalaniu odpadów w domowych piecach!

Bez nazwyJak co roku w sezonie jesienno-zimowym powraca problem spalania odpadów komunalnych w domowych instalacjach grzewczych. Lekkomyślni właściciele nieruchomości widzą w odpadach domowych tanie paliwo. Niestety efektywność energetyczna odpadów jest niska a proceder ten prowadzi do fatalnych skutków zdrowotnych.

Spalanie odpadów może być prowadzone jedynie w specjalnie zaprojektowanych spalarniach odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania. Uzyskiwana temperatura spalania w domowych piecach lub kotłowniach wynosi od 200 do 500 stopni Celsjusza. Podczas gdy temperatura w spalarniach odpadów wynosi od 800 do 1200 stopni. Im wyższa temperatura tym proces spalania przebiega sprawniej a do środowiska przedostaje się mniej substancji szkodliwych mogących mieć wpływ na zdrowie najbliższych mieszkańców.

SPALANIE ŚMIECI W DOMU:
– wywołuje groźne choroby
Spalaniu w domowych instalacjach takich odpadów jak: plastikowe opakowania, opony, odpady z płyt wiórowych towarzyszy uwalnianie się do powietrza wielu groźnych dla zdrowia toksyn. Są wśród nich między innymi:
dioksyny i furany – powodujące szereg chorób nowotworowych,
pył zawieszony PM10 – niewydolność układu oddechowego, udary mózgu choroby serca,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – rak płuc,
metale ciężkie: ołów – negatywnie oddziałuje na szpik kostny oraz wątrobę, kadm – negatywnie wpływa na układ odpornościowy i wywołuje uszkodzenia nerek, rtęć – powoduje w płucach odczyny zapalne i obniża odporność układu nerwowego.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.
Pamiętajmy, że paląc odpady w domach szkodzimy samym sobie, najbliższej rodzinie  oraz najbliższemu otoczeniu. Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów niewyposażonych w filtry oczyszczające gazy odlotowe to tzw „niska emisja”. Oznacza to że nie są one przenoszone na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach.

– stanowi zagrożenie pożarowe

Palenie śmieci w domach powoduje również odkłanianie się znacznych ilości sadzy w przewodach kominowych co może powodować usterki bądź pożar instalacji kominowej, a przez to nawet całego domu.

– jest kosztowne

Spalanie odpadów poza instalacjami specjalnie do tego przystosowanymi jest w Polsce prawnie zabronione. Jeśli Strażnicy Gminni odkryją proceder spalania śmieci w domowym piecu, wówczas mogą nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych. Odmowa przyjęcia mandatu grozi jeszcze większą karą finansową nawet do 5 tys. złotych.

Poniżej znajdują się odnośniki do ulotek.

doc20140110083819 doc20140110083746