Statytsyka – styczeń wrzesień 2014r

1

Statystyka pracy Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański za okres styczeń – wrzesień 2014r

1. Foto-rejestrator zestawienie styczeń – wrzesień 2013-2014r

( ustawiane pułapy prędkości : Przejazdowo (+22) inne miejscowości ( +18)

ilość zarejestrowanych wykroczeń drogowych w porównaniu do roku poprzedniego.

rok 2014 : 6560. ———— rok 2013 : 8500 ( spadek o 22, 82% )

2. SANKCJE KARNE FOTO-REJESTRATOR ( styczeń – wrzesień 2014r)

– pouczenia : 191

mandaty karne z art 92A : 1856

mandaty karne z art 96§ 3 : 491

wnioski skierowane do Sądu : 1196

Łączny dochód gminy z wystawionych mandatów karnych do końca września 2014r : 472,538,07PLN

Jednocześnie informujemy, iż w marcu 2014r z uwagi na brak możliwości stosowania tzw. rotacyjnego stosowania foto-rejestratora w masztach zostały one usunięte . Dotyczy miejscowości ( Rusocin, Roszkowo, Rokitnica)

3. INTERWENCJE Z POMINIĘCIEM FOTO-REJESTRATORA

pouczenia : 372

mandaty karne: 47

wnioski do Sądu : 7

ilość osób przekazanych do Policji :3

współpraca z instytucjami : 98

przewiezione osoby do schroniska dla bezdomnych osób : 2

osoby bezdomne przewiezione do szpitala : 1

osoby nietrzeźwe przewiezione do miejsca zamieszkania : 2

doprowadzenie do usunięcia pojazdów nieużytkowanych z pasów drogowych : 2

kontrole związane z zgłoszeniami o nieprzestrzeganiu KW: 58

zabezpieczenie kolizji i wypadków drogowych : 11

wyłapane psy : 33

zabezpieczenie imprez :20

4. RODZAJE INTERWENCJI PODEJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY W 2014 R.

 • 306 – Przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 10 § 2, 2a ustawy)
 • 143 – Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art.72, 75 § 1, 77 – 82KW)
 • 135 – Przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 43 § 1, 45 § 2 ustawy)
 • 56 – Przeciwko ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
 • 46 – Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 88 – 102 KW)
 • 42 – Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 51 § 1, 54, 55, 63a § 1, 64 KW)
 • 26 – Przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 144 § 1, 145 KW)
 • 22 – Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt (art. 85 KW ust 1a)
 • 16 – Ustawa o odpadach (art. 199 i 188)
 • 4 – Przeciwko obyczajowości publicznej (art. 141 KW)
 • 4 – Ustawa o ochronie zwierząt (art. 37 ust 1)
 • 2 – Przeciwko zdrowiu (art. 112 i 117 KW)
 • 2 – Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 153 § 1, 161, 166 KW)
 • 1 – Prawo o miarach (art. 26 ust 1 pkt 2)

5. PRZEPROWADZONE KONTROLE ZMIERZAJĄCE DO UAJWNIENIA SPRAWCÓW WYKROCZEŃ

Strażnicy Gminni przeprowadzili ogółem 873 kontroli, w tym:

 • terenów gminnych, boisk oraz placów zabaw (pod kątem dewastacji mienia) – 283
 • rejonów placówek handlowych (pod kątem spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz sprzedaży alkoholu nieletnim) – 284
 • rejonów szkół (pod kątem dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu na terenach szkół) – 267
 • miejsc, w których przebywają osoby bezdomne – 39

6. ZGŁOSZENIA OD MIESZKAŃCÓW

W okresie do 30 września 2014 roku Straż Gminna przyjęła 343 zgłoszeń telefonicznych od osób prywatnych i instytucji z prośbą o interwencje.

7. PROFILAKTYKA

7 projektów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz przedszkolach z wykorzystaniem „autochodzika”, mobilnego miasteczka ruchu drogowego, prezentacji multimedialnych.

DODATKOWE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NASZĄ JEDNOSTKĘ

 • Karta rowerowa dla uczniów szkół gminnych ( z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego )
 • Projekt „Bardziej niż umrzeć, chciałem tylko jednego: żyć” z wykorzystaniem symulatora zderzeniowego oraz alko-gogli
 • Wojewódzka olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie
 • Udział w konkursie „Na drodze do bezpieczeństwa”
 • Projekt bezpieczny wieczór

Działania profilaktyczne jednostki doceniane są również przez gminy i miasta ościenne , które zapraszają naszą jednostkę na festyny lub akcje promujące bezpieczeństwo. Działania te realizowane są w ramach posiadanych sił i środków.

Realizację projektów można zobaczyć na stronie internetowej Straży Gminnej.

 1. UDZIAŁ W KOMISJACH – alkoholowa – bezpieczeństwa – interdyscyplinarna.