Sprawca dewastacji elewalcji budynku szkoły ujęty

Gimnazjum_PrzejazdowoW dniu 02.03.2015r ok. godz 12:00 strażnicy gminni otrzymali informację o dewastacji elewacji budynku  Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie.

Przejrzenie monitoringu oraz kontrola terenu miejscowości Przejazdowo doprowadziła do zatrzymania trzech nieletnich.  Jeden z nich przyznał się do uszkodzenia elewacji budynku szkoły w związku z powyższym na miejsce został wezwany rodzic nieletniego, który zobowiązał się pisemnie do naprawienia wyrządzonej szkody na własny koszt . Pozostałych dwóch  przekazano pedagogowi szkolnemu ponieważ okazało się że przebywają na tzw. wagarach szkolnych.