Spotkanie z przedszkolakami w Juszkowie

W dniu 08.01.2016r strażnicy gminni odwiedzili przedszkolaków z przedszkola „Artuś” w Juszkowie

Podczas spotkania omówiono min. : zasady bezpiecznych zabaw podczas ferii zimowych, prawidłowego zachowania się na drodze. Ważnym elementem spotkania było również przyswajanie numerów alarmowych.

Spotkanie obfitowało w szereg niespodzianek , które przygotowali strażnicy w postaci: kolorowanek o bezpiecznych feriach oraz elementach odblaskowych  a przedszkolaki dla strażników biorących udział w spotkaniu zaśpiewali piosenkę o znakach drogowych.