Smog w oku drona

W dniu dzisiejszym mieszkańcy miejscowości Rekcin oraz Łęgowa mogli zaobserwować drona , który podlatywał pod kominy domów. Czujniki , które unosi dron pozwalają wykryć, czy w spalinach emitowanych z danej posesji znajdują się szkodliwe związki chemiczne, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości . Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Przypominamy również , że uprawnienia do kontroli palenisk w piecach domowych daje strażnikom ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Należy pamiętać, iż podmiot, który osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska utrudnia wykonanie czynności służbowej, zgodnie z art. 225§1 kk podlega odpowiedzialności karnej (do 3 lat pozbawienia wolności).

Pamiętajmy również, , iż obowiązuje całkowity zakaz palenia odpadów w tym min.: starych mebli, płyt wiórowych, tekstyli, plastików, foli oraz gumowych produktów.

W przypadku podejrzenia spalania niedozwolonych substancji należy zgłaszać ten fakt bezpośrednio do Straży Gminnej telefon bezpośredni do patrolu :664430371.