Rusza akcja ” Twój pies twój obowiązek „

Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański rozpoczyna nowy projekt, realizowany   na terenie Gminy Pruszcz Gdański ” Twój pies twój obowiązek”

Projekt rozpoczynamy w Szkole Podstawowej w Borkowie w dniu 30. 03.2017r o godz. 14:00  gdzie zostanie przeprowadzone spotkanie z młodzieżą podczas którego zostaną przedstawione obowiązki właścicieli i opiekunów psów jak również omówione zostanie postępowanie w przypadku napotkania wałęsającego się psa bez nadzoru. Na zaproszenie Straży Gminnej  w spotkaniu wezmą również udział przewodnicy psów poszukiwawczych z grupy „NOS”, która mieści się w Cieplewie.

 

Plan działań w ramach akcji : Twój pies twój obowiązek”

1. Kontrole prowadzone  przez strażników pod kątem przestrzegania Regulaminu czystości i porządku na terenie naszej gminy.

2. Kontrole sprzątania po psach na terenach  publicznych

3. Rozdawanie właścicielom/ opiekunom  psów zestawów higienicznych do sprzątania po psach.

4. Kontrole sposobów trzymania psów na posesjach oraz w gospodarstwach rolnych

5. Działania kontrolno- prewencyjne w zakresie biegających psów bez nadzoru

6. Szeroko pojęta profilaktyka w szkołach i przedszkolach z zakresu spotkania bezpańskiego psa