Przez zabawę o bezpieczeństwie czyli ” Bezpieczne wakacje 2019″

Podczas spotkania uczniowie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Gminnej  rozmawiały , jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na świeżym powietrzu.

Strażnicy podczas spotkania  zwrócili również uwagę  na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych, uważanie na to, czym nas ktoś częstuje jak również  przypomniano o obowiązujących numerach alarmowych oraz w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że przedwakacyjne spotkanie ze Strażą Gminną uchroni nasze dzieci przed różnymi zagrożeniami i pozwoli bezpiecznie spędzić wakacyjny czas.