Przez zabawę o bezpieczeństwie czyli ” Bezpieczne wakacje 2019″

 

Przysłowie mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci- dlatego  Straż Gminna już od paru lat prowadzi działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa aby przypominać naszym dzieciom o podstawowych zasadach związanych z tym ważnym zagadnieniem.  . 

Tym razem w dniu 18.06.2019r na zaproszenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu  do której uczęszczają również dzieci z naszej gminy Straż Gminna przeprowadziła spotkanie edukacyjne  w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.

Podczas spotkania uczniowie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Gminnej  rozmawiały , jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na świeżym powietrzu.

Strażnicy podczas spotkania  zwrócili również uwagę  na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych, uważanie na to, czym nas ktoś częstuje jak również  przypomniano o obowiązujących numerach alarmowych oraz w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że przedwakacyjne spotkanie ze Strażą Gminną uchroni nasze dzieci przed różnymi zagrożeniami i pozwoli bezpiecznie spędzić wakacyjny czas.