Porządkowanie cmentarza Ewangelickiego w Żuławce.

cme1Mijają 3 lata , kiedy z inicjatywny Straży Gminnej oraz sołtysa miejscowości Żuławka Pana Zdzisława Czerwińskiego porządkowany jest cmentarz ewangelicki zlokalizowany w terenie leśnym w miejscowości Żuławka.

To już tradycja kiedy mieszkańcy wspólnie z Strażą w przed dzień Wszystkich Świętych wspólnie przystępują do prac porządkowych. W tym roku ponownie zostały odsłonięte pomniki a na grobach zostały zapalone znicze.

Historia inicjatywy.

Na początku października 2011r Straż Gminna wspólnie z sołtysem miejscowości Żuławka Panem Zdzisławem Czerwińskim wyszli z inicjatywą uporządkowania zapomnianego i zaniedbanego cmentarza ewangelickiego zlokalizowanego w terenie leśnym w Żuławce. Inicjatywa spotkała się z dużą akceptacją okolicznych mieszkańców. Prace porządkowe rozpoczęto od wyznaczenia granic cmentarza ponieważ teren był całkowicie zarośnięty.

cme5 cme4

 

 

 

 

cme3 cme2

 

 

 

 

Wstępne oględziny terenu wykazały , iż niektóre groby zostały rozkopane i zniszczone . Nagrobki wymagały naprawy , podniesienia płyt nagrobnych oraz zasypania powstałych dołów.

 cme9 cme8

 

 

 

cme7 cme6

 

 

 

 

zaangażowanie wszystkich osób w krótkim czasie przyniosły efekty. 

cme10 cme11 cme12

 

 

 

cme13 cme14 cme15 cme16 cme17

 

 

 

 

 

 

 

 

Po konsultacjach z przedstawicielem Kościoła Ewangelickiego w Gdańsku na uporządkowanym cmentarzu stanął krzyż.

cme18 cme19

 

 

 

 

cme20 cme21

 

 

 

 

 

31 października 2011 roku uroczystego poświęcenia krzyża dokonali w obecności mieszkańców, przedstawicieli gminy zaproszeni na uroczystość ewangelicki ksiądz Dawid Baron oraz katolicki ksiądz Marek Kapusta

cme22 cme23

cme24 cme25

 

 

 

 

 

 

 

 

Według Karty Cmentarza Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku najstarszy nagrobek pochodzi z 10 stycznia 1871. W czasie sprzątania strażnicy znaleźli płytę nagrobną osoby zmarłej 24 lutego 1863 roku. 

cme26 cme27 cme28 cme29