Pamiętajmy o osobach samotnych i bezdomnych podczas zimy -nie bądź obojętny i zareaguj

Każdego roku w Polsce w szczególności w okresie zimowym zdarzają się przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych.     W związku z powyższym jak co roku Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański  rozpoczęła cyklicznie kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. W  przypadku ujawnienia takich sytuacji informacje te są przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania te mają charakter „pomocowy” w związku z powyższym strażnicy będą udzielali niezbędnej pomocy min. w dotarciu do schronisk.