Palenie w piecu co warto wiedzieć

Ostatnio przedstawiliśmy Państwu podstawowe informacje w jaki sposób palić w piecu aby ograniczyć zadymienie. Dzisiaj przedstawiamy obowiązujące przepisy prawne .

Na mocy Uchwały nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020r na terenie naszego województwa wprowadzono min. ograniczenia i zakazy w sposobie ogrzewania domów. Uchwała na nakazuje w nieruchomościach które są ogrzewane przy pomocy starych piecy obowiązek podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej- oczywiście pod warunkiem że jest taka techniczna możliwość. Jeśli takiej możliwości nie ma, uchwała zezwala na stosowanie gazu lub lekkiego oleju opałowego.

Co bardzo ważne i o czym należy pamiętać i co nas nie ominie ?

Piece węglowe klasy 1 i 2 muszą zniknąć najpóźniej do września 2024 roku. Więc jak masz stary piec klasy 1-2 lub na swoim piecu nie możesz znaleźć tabliczki znamionowej z klasą pieca z uwagi na jego wiek musisz zaplanować wymianę do września 2024r.

Do września 2026 roku obowiązkowej wymianie podlegają piece klasy 3 i 4. Natomiast piece o najwyższej klasie czyli 5 muszą zostać wymienione do końca 2035r.

Jakiego paliwa nie możesz używać w piecu od stycznia 2021r ?

  • Mułów i flotokoncentratów węglowych-
  • Węgla brunatnego 
  • Mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm
  • Biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Pamiętajmy, że do tzw. biomasy zaliczamy również drewno. Oznacza to że zabrania się spalania – rozpalania drewnem o wilgotności powyżej 20%.