Przedłużenie terminu składania ofert na wolne stanowisko Strażnika Gminnego

Nawiązując do ogłoszonego w dniu 20 marca  2017r naboru na wolne stanowiska pracy w Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański, informujemy, że termin zgłaszania ofert zostaje przedłużony do dnia 28  kwietnia 2017r.

1. Nazwa i adres jednostki : Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański ul. Spacerowa 8, 83-031 Łęgowo

2. Określenie stanowiska urzędniczego : Strażnik Gminny od Aplikanta do inspektora

Wymiar czasu pracy : ( 1 etat ) przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone : osobiście w siedzibie Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański lub drogą pocztową w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r do godziny 15: 30 na adres Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański ul. Spacerowa 8 , 83-031 Łęgowo z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

szczegóły ogłoszenia :

ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz-osobowy

Oświadczenie-o-niekaralności-dla-strażnika-miejskiego