O zachowaniu, które może utrudniać życie.

Pamiętajmy, że prawidłowe oznaczenie nieruchomości poprzez umieszczenie czytelnego numeru porządkowego swojej nieruchomości oraz odpowiednie oświetlenie ma bardzo duży wpływ na nasze bezpieczeństwo, gdyż zdecydowanie ułatwia lokalizację danego budynku w przypadku dotarcia pod wskazany adres służb ratunkowych np. Zespołu Ratownictwa Medycznego, gdzie szybkość trafienia pod konkretny adres jest szczególnie ważna i może uratować twoje lub twoich bliskich życie .

Tabliczka z numerem porządkowym powinna znajdować się w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu , bramie czy furtce frontowej .

Przypominamy: obowiązek umieszczania tabliczki z numerem nieruchomości wynika wprost z art. 47 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne natomiast zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń brak umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.