Nielegalny podrzut śmieci w Łęgowie

smieci500-złotowym mandatem został ukarany przez strażników gminnych mężczyzna, który podrzucił śmieci przy rzece Kłodawka w Łęgowie.

Na odpady bytowe w workach natknęli się strażnicy podczas wieczornego patrolu rejonu terenów przyległych do rzeki. Ponieważ w workach znajdowały się dokumenty z danymi osobowymi, strażnicy udali się pod wskazany w nich adres. W trakcie rozmowy z właścicielem posesji mężczyzna przyznał się do podrzutu śmieci.

Sprawca oprócz mandatu został również zobligowany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu.

Przypominamy

Od 2 stycznia 2014 roku w Będzieszynie został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Pruszcz Gdański lub wypełnienia druku oświadczania o zamieszkaniu na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Do PSZOK można przywieźć następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

a) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
b) szkło – w każdej ilości,
c) papier i tektura – w każdej ilości,
d) metale – w każdej ilości,
e) odpady wielomateriałowe – w każdej ilości,
f) odzież i tekstylia – w każdej ilości,
g) przeterminowane leki – w każdej ilości,
h) chemikalia – w każdej ilości,
i) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
k) odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
l) zużyte opony – w każdej ilości,
m) odpady zielone – w każdej ilości,
n) odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 500 kg rocznie na osobę.