Karta rowerowa w Szkole Podstawowej w Wiślince

IMG_5669Tym razem miasteczko ruchu drogowego   zostało rozłożone na terenie Szkoły podstawowej w Wiślince, gdzie do egzaminu praktycznego na kartę rowerową przystąpiło 23 uczniów.

 

 

Egzamin praktyczny w szkole Podstawowej w Wiślince odbył się 12 czerwca i obejmował zagadnienia z zakresu : przygotowania i wyposażenia roweru , jazdy rowerem na wprost , slalomu między pachołkami, hamowania w strefie pola końcowego. Szczególną uwagę zwracano na prawidłowe  reagowanie na ustawione znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną. Z pośród 23 uczniów , którzy przystąpili do egzaminu bezbłędny przejazd wykonała Wiktoria Gawryjonek,

Podczas spotkania z młodzieżą omówiono zagrożenia z którymi mogą się spotkać podczas wycieczek rowerowych oraz w jaki sposób przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom. Strażnicy w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych na terenie naszej  gminy rozdali początkującym uczestnikom ruchu drogowego  karty „ICE” oraz wytłumaczyli zasadność noszenia tego typu karty podczas poruszania się po drogach.

IMG_5663IMG_5666ICE front