Karta rowerowa – Straszyn

 

Przy okazji spotkania z kandydatami ubiegającymi się o karty rowerowe przypominamy o wprowadzonych 20 maja nowych przepisach dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch.

Przypominamy ! Nowelizacja wprowadziła do Prawa o ruchu drogowym trzy nowe kategorie urządzeń

  • Hulajnogi elektryczne: pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe
  • Urządzenie transportu osobistego – UTO (np. zasilane silnikami elektrycznymi deskorolki, rolki/wrotki, hoverboardy, monocykle czy urządzenia samobalansujące (typu segway). Nie należą do nich ani hulajnogi elektryczne ani rowery ze wspomaganiem elektrycznym.
  • Urządzenie wspomagające ruch – urządzenia lub sprzęty sportowo-rekreacyjne przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni, np. rolki, wrotki, deskorolka.

Dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego to 20 km/h. Osoby poruszające się hulajnogą elektryczną i UTO zobowiązani są do korzystania  z drogi dla rowerów . Gdy ich nie ma, użytkownicy e-hulajnóg i tylko oni   mogą skorzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.  Użytkownicy hulajnóg elektrycznych i UTO wyjątkowo mogą  poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale tylko wówczas gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi (pasa) dla rowerów. W przypadku korzystania z chodnika użytkownicy  tych urządzeń zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad : jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudnianie im ruchu.

Wymagane uprawnienia – wiek użytkowników . Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną i UTO  tylko i wyłącznie  w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. W żadnym wypadku nie powinny z nich korzystać na drodze publicznej. Nawet w obecności dorosłego opiekuna. Dla osób korzystających z tych urządzeń  w przedziale wiekowym  od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dokumentów tych nie wymaga się od osób, które ukończyły 18 lat.

Zabrania się : kierowanie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, ciągnięcie lub holowanie innego pojazdu, przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, czepianie się pojazdów. 

 Urządzenia wspomagające  ruch. Można się nimi poruszać po drodze dla rowerów lub  chodniku i drodze dla pieszych. Należy bezwzględnie pamiętać,  że zarówno na chodniku, jak i drodze dla pieszych obowiązują nas takie same zasady co użytkowników hulajnóg elektrycznych  i urządzeń transportu osobistego czyli : jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności i ustępowanie pierwszeństwa pieszym oraz nieutrudnianie im ruchu.

Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch nie są potrzebne żadne uprawnienia. Nie ma też ograniczeń wiekowych jak w przypadku hulajnóg elektrycznych czy UTO.

Kary i mandaty

200 zł – za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.
100 zł – za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
300 – 500 zł – za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
100 zł – za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku.
350 zł – za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.