Jesienne porządki w ogrodach – przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych

Odpadów z ogrodu, takich jak suche liście, siano, trawa, łodygi, ścięte gałęzie, nie wolno nam spalać. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od tego, czy jest to nasza działka prywatna czy  ogród przydomowy.  

Dlaczego taki zakaz obowiązuje ?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a taki obowiązek dotyczy wszystkich posesji na terenie naszej gminy z uwagi na fakt, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku Gminy Pruszcz Gdański ( Uchwała nr XVI / 1/2020 z dnia 21 lutego 2020r wprowadzony został obowiązek min. selektywnego zbierania pozostałości roślinnych.

Sankcje karne , które mogą spotkać sprawcę takiego wykroczenia zostały ujęte w art.191 Ustawy o odpadach i wiążą się z mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Przypominamy, że odpady zielone można kompostować we własnym zakresie pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych z którym można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz za pośrednictwem aplikacji na telefon ECOHARMONOGRAM , dostępnej w Google Play lub App Store .

https://www.pruszczgdanski.pl/asp/harmonogram-odbioru-odpadow,88,,1