informacja dla hodowców

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, o stwierdzeniu  w Polsce w tym  na terenie woj. pomorskiego przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich .

Należy pamiętać, że wirus ten nie stwarza zagrożenia dla ludzi, należy jednak unikać kontaktu z martwymi i chorymi ptakami a w przypadku kontaktu zachowywać podstawowe zasady higieny. W sytuacji ujawnienia martwego lub chorego zwierzęcia prosimy o zgłaszanie takich przypadków do naszej jednostki ( tel)  : 664430 371 ( od poniedziałku do piątku )

Istotnym jest aby choroba nie przeniosła się na drób hodowlany i utrzymywany przyzagrodowo na potrzeby własne, który również jest wrażliwy na wirusa grypy ptaków. Dla drobiu jest to śmiertelna choroba, która jest zwalczana z urzędu w sposób administracyjny tj. przez likwidację całych stad. Choroba powoduje duże starty ekonomiczne.

Przedstawiamy Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ptaki11

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku : http://gdansk.wiw.gov.pl.