Główna Księgowa

Stanowisko Głównej Księgowej w Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański pełni obecnie Pani:

Jolanta Pluta-Gołębiewska

Kontakt jest możliwy w godzinach pracy 7.30-15.30 za pośrednictwem niżej wymienionych numerów:

  • tel. (58) 692 00 10
  • fax. (58) 692 00 11