Dzikie zwierzęta wśród nas

W, ostatnim okresie strażnicy Straży Gminnej podejmują szereg interwencji w stosunku do dziko żyjących zwierząt, które są ranne , spacerują między domami lub przebywają w ogrodach przydomowych. Należy pamiętać, że zwierzęta te pojawiają się chętniej na terenach zurbanizowanych, gdyż mają tu dużo łatwiejszy dostęp do pożywienia. Nie mają też naturalnych wrogów a wzrost ich populacji może być również wynikiem regularnych szczepień przeciwko wirusowi wścieklizny.

Przyczyną zbliżania się zwierząt do domostw jest niewątpliwie urbanizacja terenów, które wcześniej były ich stałym miejscem bytowania, pod zabudowy mieszkań lub domów jednorodzinnych. Aby zminimalizować tego typu incydenty namawiamy do nie dokarmiania zwierząt i nie pozostawiania jedzenia w miejscach gdzie były widziane. Namawiamy również do zabezpieczania śmietników oraz wiat śmietnikowych. Należy również pamiętać o tym, by nie pozostawiać otwartych bram wjazdowych.

Gdy na spacerze z psem spotkamy lisa, lub inne dzikie zwierzę nie należy go niepotrzebnie płoszyć czy straszyć, gdyż nie wiadomo jak zareaguje. Co zrobić w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia na swojej ulicy, które potrzebuje pomocy lub swoim zachowaniem może powodować zagrożenie   ? – Należy zgłosić takie zdarzenie do Straży Gminnej pod nr tel. 664430371, która współpracuje z lecznicą weterynaryjną.