Dron nad miejscowościami : Żuława i Rokitnica

W dniu dzisiejszym ( 11.04.2022r) od wczesnych godzin rannych można było zaobserwować w miejscowości Żuława oraz Rokintnica drona, który podlatując nad budynki mieszkalne  badał skład chemiczny dymu kominogego wydobywającego się z kominów . 

Przypominamy że , że już od 1 stycznia 2021 r. zabrania spalania:

  • Mułów i flotokoncentratów węglowych 
  • Węgla brunatnego 
  • Mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm 
  • Biomasy stałej (np. drewna) o wilgotności powyżej 20% .

Wszelkie zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach domowych można zgłaszać  do naszej jednostki korzystając z numeru telefonu 664430371.