Dodatkowe służby w soboty

Informujemy , że Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański w ramach posiadanych sił i środków  w wybrane soboty wprowadziła dodatkowe patrole, które pełnią służbę w godzinach 14:00-22:00.  W skład patrolu wchodzą również  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Najbliższa wspólna służba z KPP Pruszcz Gdański planowana jest na dzień 25.06.2016r .

Jednocześnie informujemy, że wspólne służby patrolowe strażników z Policją na terenie Gminy Pruszcz Gdański uzależnione są od indywidualnych zadań w danym okresie jednostek i mogą ulegać zmianom.

 Interwencje  w soboty prosimy zgłaszać pod numerem telefonu komórkowego :                                                                                    664 430 371.