Bystra- projekt bezpieczne wakacje

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 06.08.2014r w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystra strażnicy gminni przeprowadzili  spotkanie z dziećmi pod hasłem „Bezpieczne wakacje”

Na spotkaniu z najmłodszymi dziećmi  omówiono najczęstsze zagrożenia występujące podczas zabaw i wyjazdów wakacyjnych.  W tej części zajęć  wykorzystano kolorowanki o tematyce bezpiecznych wakacji, rozdano opaski odblaskowe oraz materiały promujące bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Na zakończenie   wspólnie wykonano  plakat „Bezpieczne Wakacje” , który został umieszczony na honorowym miejscu w świetlicy .              Z młodzieżą , która przyszła na spotkanie omówiono niebezpieczeństwa wynikające z  korzystania z serwisów społecznościowych w szczególności omówiono  umieszczanie zdjęć w sieci oraz nawiązywanie znajomości na „czatach” internetowych. Przedstawiono również skutki niezapinania pasów bezpieczeństwa w pojazdach . W  tej części spotkania wykorzystano poglądowe filmy z crash testów.

Na zaproszenie Straży Gminnej w projekcie „Bezpieczne Wakacje”  wzięli również udział strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiśliny.  Naczelnik OSP Wiślina  Pan Krzysztof Kozierkiewicz przedstawił dzieciom podstawowe wyposażenie pojazdu straży , główne zadania  oraz wspólnie z młodzieżową drużyną pożarniczą zademonstrował akcję gaśniczą polegającą na alarmowym rozwinięciu węży strażackich na odcinku ok. 70 m  zakończaną gaszeniem pożaru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA