Bezpieczne wakacje 2012

Okres wakacyjny to czas, w którym nasze pociechy będą mogły naprawdę wypocząć, jeśli tylko my dorośli odpowiednio i skutecznie zadbamy o ich bezpieczeństwo. Część dzieci i młodzieży skorzysta z kolonii i obozów, inne – z różnych przyczyn pozostaną w domu.

W celu podniesienia świadomości  naszych dzieci dotyczącej zagrożeń  z którymi mogą się spotkać  podczas zabaw wakacyjnych a w szczególności w jaki sposób powinny reagować w sytuacjach niebezpiecznych Straż Gminna wspólnie  z Podinspektorem  ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Panem  Markiem  Tułowieckim przeprowadziła  w miesiącu czerwcu na terenach szkół  szereg spotkań   podczas których  omawiano najczęstsze zagrożenia  występujące podczas wakacji . Omówiono min. zasady postępowania w nagłych przypadkach, metody informowania o zagrożeniach, przepisy obowiązujące na kąpieliskach, uprawnienia i zadania ratownika , zasady zachowania się na sprzęcie pływającym.  Podczas spotkań wykorzystywano prezentację multimedialną.

Korzystając z okazji tą drogą zwracamy się również z apelem do rodziców i opiekunów dzieci wyruszających na letni wypoczynek autokarami, by zgłaszali do jednostek Policji, wątpliwości co do stanu technicznego autokarów czy też np. trzeźwości kierowców. Policjanci pionu ruchu drogowego przyjadą, by skontrolować taki autokar i jego kierowcę, a my będziemy pewniejsi co do bezpieczeństwa naszych dzieci w czasie podróży. Najlepiej zgłosić potrzebę takiej kontroli kilka dni wcześniej.

bw-4-b bw-3-b bw-2-b bw-1-b