Bezpieczne ferie zimowe ze Strażą Gminną

W tym roku strażnicy gminni odwiedzą świetlice gminne , gdzie odbędą się spotkania z zakresu bezpiecznych ferii zimowych.

Spotkania , będą obejmowały tematykę :

– Pierwsza pomoc -praktyczne warsztaty udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem profesjonalnego „fantoma”  oraz defibrylatora szkoleniowego.

– Dla najmłodszych warsztaty z zakresu odpowiedzialnego  zachowania się podczas zabaw na śniegu i lodzie z wykorzystaniem elementów mobilnego miasteczka ruchu drogowego, zestawu „autochodzik” jak również projekcji filmów instruktażowych.

– Bezpieczeństwo w internecie: projekt dotyczący zagrożeń internetowych oraz bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.

Świetlice, które nie zostały ujęte w harmonogramie a są zainteresowane  naszą ofertą oczywiście zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt telefoniczny z naszą jednostką w celu ustalenia szczegółów.